Wpływ koronawirusa na rynek biurowy

biuro

Pandemia koronawirusa wpłynęła na bardzo wiele dziedzin życia. Praktycznie nie ma takiej sfery, która nie zostałaby dotknięta działaniem COVID-19. Na obecnej sytuacji cierpi zarówno gastronomia, jak i szeroko pojęta branża kulturalno-rozrywkowa. Ogółem rzecz biorąc, kiepski los spotyka wszystkie te gałęzie gospodarki, w których praca wiązała się z bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi.

W dobie kwarantanny i izolacji wiele działalności zmieniło swój charakter ze stacjonarnego na zdalny. Oczywiście nie stało się tak ze wszystkimi sferami życia, ponieważ było to po prostu niemożliwe. Obiekty sportowe takie jak basen zostały zamknięte i stoją puste – nie ma przecież takiej możliwości, żeby pływać zdalnie. Natomiast praca biurowa przeszła znaczną metamorfozę. Ponieważ pracować przy komputerze czy przy papierach można tak naprawdę z każdego pomieszczenia, dostęp do wielu biur został ograniczony, a ich pracownicy przenieśli się do swoich mieszkań. Nie pozostało to oczywiście bez wpływu na rynek biurowy.

Jak wygląda sytuacja?

Po pierwsze w cenie są mniejsze biura. Ponieważ w wielu firmach ograniczono liczbę stacjonarnych pracowników, utrzymywanie nieproporcjonalnie dużej przestrzeni stało się nieopłacalne. Prym wiodą teraz przestrzenie biurowe, które są mniejsze od tych, do jakich przywykliśmy przed pandemią. Dobrze jest także wtedy, gdy miejsce pracy jest przystosowane do obostrzeń związanych z zachowywaniem odpowiedniej odległości. W dobie pandemii koronawirusa zdecydowanie lepiej sprawdzają się przestrzenie, w których poszczególne stanowiska nie są ze sobą ściśnięte, tylko rozmieszczone są dość swobodnie. Jak widać, konieczność ograniczania przestrzeni nie oznacza więc automatycznie wyboru jak najmniejszych wnętrz. Trzeba odszukać swego rodzaju złoty środek między znalezieniem ekonomicznej przestrzeni a zachowaniem wszystkich zasad dotyczących ostrożności. Dla tych pracowników, którzy pozostają w biurach, korzystne będzie bowiem stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków do wykonywania swojego zajęcia.